Skab kvalificerede leads med Datadrevet Design - Octokom

Hvordan skaber Datadrevet Design kvalificerede leads?

Din hjemmeside er rent strategisk det mest effektive marketingsværktøj tilgængeligt.

Den er til stede under hver enkelt fase i den digitale købsrejse og er her kunders interesse vækkes. Dernæst begynder de at evaluere og overveje inden der skal tages en endegyldig købsbeslutning. Din hjemmeside skal fungere som bindeled mellem dig og kunden, skabe tryghed, give viden og vende din kundes pains til gains.

Din hjemmeside er ikke længere blot et online visitkort

Det er ikke længere nok at opdaterer din hjemmeside med et par års mellemrum. Vores samfund er blevet digitaliseret og forbrugsvanerne er ændret. Den måde forbruger agerer på nettet og den måde købsbeslutninger bliver truffet er ikke længere som det var en gang. Din hjemmeside er ikke længere blot et online visitkort, nu skal den tilpasses kundens specifikke behov, den skal fungerer som en videndatabase, være brugervenlig og oplysende. Det er nemlig sjældent at kunder helt frivilligt selv rækker ud og kontakter en virksomhed og deres salgsteam. Nu bruger de nettet til at lave research – grundig research (!) – inden de træffer deres beslutning og tager kontakt. I gennemsnit er 70% af købsbeslutningen allerede truffet, før forbrugeren tager kontakt til virksomheden.

En effektiv og agil fremgangsmåde

Ja, der er faktisk ret mange krav og forventninger til din hjemmeside, kan du nok høre. Alle disse krav kan selvfølgelig ikke implementeres og eksekveres fra den ene dag til den anden. Ikke hvis det skal fungere optimalt i hvert fald. Med Datadrevet Design bygges din hjemmeside på en effektiv og agil fremgangsmåde, hvor der optimeres, testes og implementeres løbende ud fra din målgruppes reelle behov. Vi tager et skridt tilbage og i stedet for at have de gamle briller på, hvor vi ser tingene udefra og ind, så tager vi de nye hurtigbriller på og ser i stedet indefra og ud. Vi sætter os i kundens sted. Så i stedet for at have fokus på direkte salg og push markedsføring, så fokuserer vi mere på at være kundedrevne.

Fremgangsmåden med Datadrevet Design starter med at bygge et launch pad. Altså fundamentet for din online leadmaskine – din hjemmeside. Denne bygges hurtigt, så vi hurtigt kan komme i gang med at teste, analyserer, forbedre og implementerer vores strategi. Selvom vi er hurtigt i gang, så er hjemmesiden altså ikke kun baseret på antagelser. Den er understøttet af en bagvedliggende strategi baseret på reel data, og vil fortsat videreudvikles på ud fra data – herfra navnet ”Datadrevet Design”.

Men hvordan skaber det kvalificerede leads?

Ja, hvordan skaffer vi så lige leads med Datadrevet Design? Og er vi sikret leads? Mange kæmper med at skaffe kvalificerede leads og salgsmøder. Hjemmesiden er der jo? Hvorfor henvender folk sig ikke? Én ting er sikkert. For enden af en købsproces sidder et menneske. Og mennesker foretager ikke et ”køb” baseret på fakta. De køber pga. troværdighed.

Med Datadrevet Design har du mulighed for at ”overvåge” hvordan dine brugere interagerer med din hjemmeside. Du kan identificerer de problemer, som måtte opstå. Det er her, hvor potentielle kunder ofte hopper væk og de kommer sjældent igen.

Når disse problemer er blevet identificeret kan de rettes ved hjælp af forskellige metoder, som testes. Når problemet ikke længere er et problem, går vi videre til næste – og sådan fortsætter det. Datadrevet Design handler om konstant forbedring, så dine potentielle kunder ikke falder fra. Det handler om at måle resultater, lære af dem og udvikle og forbedre sig, så man konstant står stærkt og er forberedt.

Her er eksempler på hvad der kunne teste på, for at forbedre siden og bevare de besøgende, så de kan konverteres til kvalificerede leads.
Her er eksempler på hvad der kunne teste på, for at forbedre siden og bevare de besøgende, så de kan konverteres til kvalificerede leads.

Content – Kan du besvare dine kunders spørgsmål?

Vi er gode til at skrive tekster og lave content til vores egne sider, hvor vi forklare hvor gode vi er og hvilke priser vi har vundet. Men vi glemmer ofte, at dem som handler på hjemmesiden har et problem og et behov, der skal dækkes. Ved at få salgs- og marketingsteamet til at arbejde sammen kan vi få klarlagt hvilke spørgsmål og behov kunden har. På den måde kan vi få afdækket disse allerede på hjemmesiden via blogindlæg, whitepapers, video eller andet. Vend kunders pains til gains.

Det handler om at kende din målgruppe. En del af Datadrevet Design er også at udarbejde personas. På den måde får I et klart billede af hvem jeres målgruppe er, hvad deres købsmønster er, samt hvilke problematikker de står overfor i hvilke situationer. Ved at segmentere og specificerer på denne måde har du de bedste forudsætninger for at ramme netop din målgruppe. Snak direkte til dem, deres følelser og deres problematikker – og fortæl hvordan du løser deres problemer! For hvis du taler til alle, så lytter ingen.

Løs dine kunders problemer

Ideelt så skaber dit produkt værdi for kunden ved at løse et problem. Dit content skal gøre det samme ved at guide, underholde og engagerer målgruppen om deres undren og bekymringer – husk hvad vi beskrev tidligere om at folk foretager et køb baseret på troværdighed. Content er en afgørende del af leadgenerering. Det er vigtigt, at indholdet er relevant for både de eksisterende, samt potentielle kunder. Du skal kigge på hvordan du kan tiltrække og konverterer dine potentielle kunder til leads. Det kan være alt fra rapport, e-bøger, whitepapers, video eller blogindlæg. Hvilken slags content vil skabe reel værdi for dine kunder? Med Datadrevet Design testes dette løbende, så det altid står klart hvilken content, der skal produceres og på den måde bruges tiden effektivt.

Opsummering

Det vil altså sige, at du med Datadrevet design får defineret din målgruppe, kommer hurtigt i gang med din leadgenereringsmaskine – din hjemmeside – samt får et dybdegående indblik i, hvordan brugerne navigerer på dit websted via heat maps, split test mm. Her identificeres hvilke områder der fungere godt, samt hvilke, der ikke fungerer.

Med denne viden og den data, der løbende kommer ind kan du promoverer de vigtigste elementer på din hjemmeside, samt justerer på de ting, der ikke fungerer og dermed tilpasse siden, så dine potentielle kunder bliver i folden og på sigt kan udvikles til kvalificerede leads.

Del indlæg: